درس یازدهم

درس یازدهم

با سلام

مطالبی که در درس گذشته گفته شد کمی از هدف من که بیان ساده برق است دور افتاد . برای همین آنرا کمی ساده تر میکنم.

در سیم کشی می توان سیمها را به سه گروه تقسیم کرد .

1 – سیمهای درون لوله ( توکار ) تا سه سیم در یک لوله برق

2 – سیمهای روکار ( کابلها )

3 – سیمهای هوایی که بصورت معلق در هوا یا روی مقره ها کشیده می شوند .

با توجه به تقسیم بندی فوق می توان بکمک جدول زیر نمره سیم را با داشتن جریان عبورِی از آن بدست آورد . اما توجه داشته باشید که برای استفاده صحیح از این جدول باید رابطه فوق را نیز در فواصل طولانی لحاظ کنید تا مبادا نمره سیم بدست آمده کمتر از حد مجاز باشد که در این صورت افت ولتاژ زیاد شده و سیم داغ خواهد شد .

 

نمره سیم

(میلیمترمربع )

آمپر مجاز سیم

آمپر مجاز فیوز

مسی

آلومینیومی

مسی

آلومینیومی

75/0

10

-

10

-

1

12

-

10

-

5/1

16

-

16

-

5/2

21

16

20

15

4

27

21

25

20

6

35

27

35

25

10

48

38

50

35